Открийте новата Кирила Корект 10

Кирила Корект 10+

Вашият личен помощник в работата

С новите си и подобрени модули Кирила Корект 10+ работи за вашето успешно представяне.

 • Пълна съвместимост с Windows 10 и MS Office 2016. Кирила Корект 10+ е единственият софтуер за редакция на български, който гарантира безпроблемна работа с новите версии на продуктите на Майкрософт.
 • Втора, разширена и подобрена версия на двуезичния речник! Близо 130 000 думи, изрази и значения в българско-английския и над 150 000 – в английско-българския речник с включени термини и преводни значения от областта на икономиката, ИТ, счетоводство и финанси, правото, наред с общоупотребими думи и изрази. Ново! Възможност за търсене по форма – единствено с Кирила Корект 10+ няма нужда да търсите по основната дума, можете да откриете превода по която и да е от формите й!
 • Поредна нова версия на правописната проверка
  Обновен речник близо 2 млн. думи
 • Обновен модул за граматическа редакция. Интелигентно решение за грешки като пропуснати запетаи, неправилно членуване и съгласуване, проблеми със слятото писане и др.
 • Предложения за стилистична уместност.
  Редакция според 8 функционални стила.
 • Вграден електронен синонимен речник с добавени антоними и възможност за търсене и заместване по всички форми на думата.
 • Сричкопренасяне
 • Подробни обяснителни бележки към всички предложения на модулите с примери, илюстриращи правилата.
 • HTML базирано ръководство.

Повече за Кирила Корект 10+