Открийте новата Кирила Корект 10

За cyrilla.bg

Сайтът на Кирила™ е призван да удовлетвори потребностите от актуална и изчерпателна информация за продукта.

Проектът се реализира от БиЕмДжи и Би Ес Ейч.

От страна на БиЕмДжи:

Василка Шишкова, Мила Попова

От страна на Би Ес Ейч:

Художествен ръководител:
Борил Караиванов
Информационна архитектура:
Борил Караиванов, Димитър Николов
Графичен дизайн:
Димитър Николов
Технически дизайн:
Петър Нейков