Открийте новата Кирила Корект 10

Сравнение с други продукти

Има редица критерии, по които се оценява качеството на един продукт за корекция на текстове на български език в електронна среда. Когато казваме, че ви предлагаме най–добрите инструменти за работа на български език, ние добре знаем какво стои зад това твърдение. В PDF файла ще откриете сравнителен анализ между Кирила и останалите продукти за работа на български език.

Кирила Корект 10+ - Сравнителна таблица