Открийте новата Кирила Корект 10

Версии и история

Продуктите на Кирила имат повече от десетгодишна история. За периода от 1993 до 2003 Кирила е трикратен носител на златен медал за най–добър български софтуер от Международния панаир в Пловдив и е единственият български софтуерен продукт, отговорил на критериите и преминал тестовете за качество на Microsoft® — Microsoft® Linguistic Evaluation и Microsoft® Test Kit.

Благодарение на постоянния контакт с клиентите екипът подобрява и разширява функционалностите с всяка следваща версия на Кирила. През годините усъвършенствахме инсталационните модули, добавихме шрифтовете, осъвременихме речника за правописна корекция, разработваме модули за граматична и стилистична редакция, за предложения на синоними, за превод и търсене.


Историята на Кирила™ във версии

Кирила Корект 10+


Функционалности

 • Втора версия на електронен двупосочен речник български–английски.
 • Подобрен модул за правописна корекция.
 • Разширен модул за граматична редакция.
 • Предложения за стилистична уместност.
 • Вграден електронен синонимен речник с антоними.
 • Подробни обяснителни бележки.
 • HTML базирано ръководство.
 • Сричкопренасяне.

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows 2003/XP/Vista/7/8/8.1/10 - 32 и 64 бита
 • Microsoft Office 2003/2007/2010/2013/2016 - - 32 и 64 бита
Свободно дисково пространство
 • 17 MB
Поддържани програми
 • MS Office Word – всички модули на Кирила Корект 10+
 • MS Office Excel – без модула на граматиката
 • MS Office Power Point – всички модули на Кирила Корект 10+
 • MS Office Outlook – всички модули на Кирила Корект 10+
 • MS Office Outlook Express – проверка на правописа
 • MS Office Front Page
 • MS Office Access – проверка на правописа
 • MS Office Publisher
 • MS Office OneNote - без модула на граматиката

Кирила Корект 10


Функционалности

 • Втора версия на електронен двупосочен речник български–английски
 • Подобрен модул за правописна корекция.
 • Разширен модул за граматична редакция.
 • Предложения за стилистична уместност.
 • Вграден електронен синонимен речник с антоними.
 • Подробни обяснителни бележки.
 • HTML базирано ръководство.
 • Сричкопренасяне.

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 - 32 и 64 бита
 • Microsoft Office /2003/2007/2010/2013/2016 -32 и 64 бита
Свободно дисково пространство
 • 16 MB
Поддържани програми
 • MS Office Word – всички модули на Кирила Корект 10
 • MS Office Excel – без модула на граматиката
 • MS Office Power Point – всички модули на Кирила Корект 10
 • MS Office Outlook – всички модули на Кирила Корект 10
 • MS Office Outlook Express – проверка на правописа
 • MS Office Front Page
 • MS Office Access – проверка на правописа
 • MS Office Publisher
 • MS Office OneNote - без модула на граматиката

Кирила Корект 9


Функционалности

 • Първа версия на електронен двупосочен речник български–английски
 • Подобрен модул за правописна корекция.
 • Разширен модул за граматична редакция.
 • Предложения за стилистична уместност.
 • Вграден електронен синонимен речник с антоними.
 • Подробни обяснителни бележки.
 • HTML базирано ръководство.
 • Кирилизация и сричкопренасяне.

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows 2003/XP/Vista
 • Microsoft Office 2003/2007
Свободно дисково пространство
 • 15 MB
Поддържани програми
 • Access
 • Excel
 • Front Page
 • Outlook
 • Outlook Express
 • Power Point
 • Publisher
 • Word

Кирила Корект 2007


Функционалности

 • Подобрен модул за правописна корекция.
 • Разширен модул за граматична редакция.
 • Предложения за стилистична уместност.
 • Вграден електронен синонимен речник.
 • Подробни обяснителни бележки.
 • HTML базирано ръководство.
 • Кирилизация и сричкопренасяне.

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows 2003/XP/2000
 • Microsoft Office 2003/XP/2000
Свободно дисково пространство
 • 15 MB
Поддържани програми
 • Access
 • Excel
 • Front Page
 • Outlook
 • Outlook Express
 • Power Point
 • Publisher
 • Word

Кирила™ 2003+


Обработка на съдържанието на текста

 • Кирила Корект — правописна проверка и корекция
 • Кирила Граматика 1.0 — граматическа проверка и редакция
 • Кирила Навигатор — клиентски настройки на потребителски речници

Оформление на текста

 • Кирилизация — прибавяне на фонетична клавиатурна подредба за български език; допълнителни шрифтове; конвертиране
 • Сричкопренасяне

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows XP/2000/Me/98
 • Microsoft Office 2003/XP/2000
Свободно дисково пространство
 • 8 MB
Поддържани програми
 • Access
 • Excel
 • Front Page
 • Outlook
 • Outlook Express
 • Power Point
 • Publisher
 • Word

Кирила™ Граматика


Функционалности

 • Графични символи — неправилно използвани интервали — липсващи и/или излишни, поставени около препинателни знаци.
 • Главна буква — пропусната главна буква в началото на изречението.
 • Пунктуация — запетаи в рамките на изречението, позволени комбинации от пунктуационни знаци в края на изречението.
 • Грешно употребени с/със, в/във — модулът следи и поправя неправилно използваните съюзи с/със, в/във в текста.
 • Пълен и непълен определителен член — частни случаи — непряко допълнение и съм–конструкции.
 • Съгласуване по род и число в непосредствена близост — този модул покрива допусканите грешки при съгласуване по род и число на прилагателното и съществителното име, когато те са в съседство.

Системни изисквания


Софтуер
 • Microsoft Windows XP/2000
 • Microsoft Office 2003
Свободно дисково пространство
 • 8 MB
Поддържани програми
 • Outlook
 • Outlook Express
 • Word

Кирила™ 2003

Година: 2003


Функционалности:

 • Проверка на правопис
 • Сричкопренасяне
 • Конвертиране
 • Шрифтове
 • Кирилизация
 • Фонетична клавиатурна подредба

Операционна система:


За PC
Софтуер
 • Microsoft Windows 2003/XP
 • Microsoft Office 2003/XP

Свободно дисково пространство
 • 6 MB
Поддържани програми
 • Access
 • Excel
 • Front Page
 • Outlook
 • Outlook Express
 • Power Point
 • Publisher
 • Word

За Mac
Софтуер
 • Mac OS 9.x
 • Mac OS X
 • Microsoft Office 2001
 • Microsoft Office v. 10
Свободно дисково пространство
 • 2 MB
Поддържани програми
 • Excel
 • Power Point
 • Word

Кирила™ 2000 Мини

Година: 2000


Функционалности:

 • Проверка на правопис
 • Сричкопренасяне

Операционна система:

 • 32 bit
 • MS Win 2000

Кирила™ Корект+ 2.0

Година: 1999


Функционалности:

 • Проверка на правопис
 • Сричкопренасяне

Операционна система:

 • MS Windows 3.x/95/98/NT S/W

Кирила™ NT Мини 1.0

Година: 2000


Функционалности:

 • Кирилизация
 • Конвертиране

Операционна система:

 • 32 bit
 • MS Win NT S/W

Кирила™ 98 Мини

Година: 1998


Функционалности:

 • Кирилизация
 • Конвертиране

Операционна система:

 • 32 bit
 • MS Win 95/98

Кирила™ 95 Мини 1.0

Година: 1997


Функционалности:

 • Кирилизация
 • Проверка на правопис
 • Конвертиране

Операционна система:

 • 32 bit
 • MS Win 95

Кирила™ 1.25

Година: 1993


Функционалности:

 • Кирилизация
 • Проверка на правопис

Операционна система:

 • 16 bit
 • MS Win 3.x/95