Открийте новата Кирила Корект 10

Референции и награди

Кирила 2003 е единственият български софтуерен продукт, отговорил на критериите и преминал тестовете за качество на Microsoft® — Microsoft® Linguistic Evaluation и Microsoft® Test Kit.

Продуктът е трикратен носител на Златен медал на Пловдивския панаир за най–добър български софтуер (1993, 1994, 1998).

КИРИЛА удовлетворява изискванията за качество на големи корпоративни клиенти като Атлантически клуб, Агенция за чуждестранни инвестиции, Българска Народна Банка, Комитет по пощи и далекосъобщения, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Президентство, Райфайзенбанк, Световна Банка, Фондация „Отворено общество”, Юнимастърс и редица други.