Открийте новата Кирила Корект 10

Кирила Корект 10+ пробна версия

Вие получавате правото да ползвате Кирила Корект 10 безплатно за 30 (ТРИДЕСЕТ) КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

Можете да изтеглите вашето копие от линковете по-голу:

За всички версии на MS Windows и MS Office:
свали 32 битова пробна версия

За всички версии на MS Windows и MS Office:
свали 64 битова пробна версия