Открийте новата Кирила Корект 10

Помощ за сайта

Съдържание:

Браузъри

Уеб сайтът на cyrilla.bg е проектиран за следните браузъри:

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

Възможно е да се наложи да ги включите от настройките на браузъра, който използвате.

Достъпност

Изброените по–горе браузъри поддържат зареждане на определени страници чрез натискане на комбинация от функционален клавиш с клавиш за достъп, дефиниран на Уеб сайта.

За сайта cyrilla.bg са дефинирани следните клавиши за достъп:

Начална страница
Windows потребители: ALT+"1";
Macintosh потребители: Control+"1".
Основно съдържание
Windows потребители: ALT+"s";
Macintosh потребители: Control+"s".
Карта на сайта
Windows потребители: ALT+"3";
Macintosh потребители: Control+"3".
Условия за ползване
Windows потребители: ALT+"5";
Macintosh потребители: Control+"5".
Помощ
Windows потребители: ALT+"6";
Macintosh потребители: Control+"6".
Информация за контакт
Windows потребители: ALT+"9";
Macintosh потребители: Control+"9".
За cyrilla.bg
Windows потребители: ALT+"0".
Macintosh потребители: Control+"0".

Ако имате въпроси или коментари относно достъпността на cyrilla.bg, можете да ни пишете на адрес: accessibility@bsh.bg.

Илюстрации

Визуален дизайн

Сайтът cyrilla.bg използва CSS за визуално разположение и изглед:

Съкращения и акроними

Приложения

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта на cyrilla.bg, е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по–долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите Ви програмни продукти:

Видове документи

Помощ от нас

Ако са Ви необходими допълнителни съвети за използването на сайта, моля свържете се с нашия системен администратор на адрес: webmaster@bsh.bg