Открийте новата Кирила Корект 10

Поддръжка

Екипът на Кирила винаги е на ваше разположение за въпроси във връзка с продукта. В раздела Въпроси и отговори ви предлагаме решения на често задавани въпроси. Допълнителна информация може да намерите в раздел Библиотека. При нужда можете да се свържете с нас на имейл cyrilla-support@bmg.bg.

Въпроси:

На кои платформи работи Кирила Корект 10+?

Кирила Корект 10+ в среда на Microsoft Windows 10 - 32 - и 64-битови версии и всички предходни версии до Microsoft Windows Vista и Office 2016 до Office 2003 – 32 и 64 –битови версии.

Защо не мога да пиша на кирилица в DOS?

За съжаление в момента Кирила не предлага кирилизация на DOS приложения. Ако имате проблеми да намерите подходяща кирилизация за DOS, обърнете се към нашите специалисти, които ще ви помогнат с проблема.

Защо след инсталация пак не се чете кирилицата в счетоводната ми система?

В случай че вашата счетоводна система работи под DOS, прочетете коментара по Въпрос 2. В случай че счетоводната ви система не е DOS приложение и притежавате Windows 95/98/Ме, опитайте решението във Въпрос 3. Ако нито едно от двете не помогне, то вероятно проблемът е в самия счетоводен продукт, който използвате и трябва да се свържете с фирмата, от която сте го купили.

Защо, когато редактирам потребителския речник в Microsoft® Word, кирилицата не се чете?

Microsoft® Word позволява да се указва език за всеки потребителски речник. Когато е указано, че даден потребителски речник е за всички езици ("All languages"), то при опит за редактиране на потребителския речник в средата на Microsoft® Word кирилицата не се чете. Това е проблем на Microsoft® Word и за да можете да редактирате потребителския речник, трябва да използвате друга програма — препоръчително Notepad. Този проблем по никакъв начин не пречи на нормалното функциониране на правописната корекция.

Защо след като се добави дума в речника, не се разпознават нейните форми?

Това поведение е по дизайн. Всяка дума, която се записва в потребителския речник, се записва там точно както е била изписана (малки и главни букви имат значение). След това, ако думата се изпише по малко по–различен начин, то тя също трябва да се добави в потребителския речник.

Защо след инсталация понякога сгрешени думи, написани на български език, не се подчертават?

Поради проблем в Microsoft Word® при писане на български е възможно понякога езикът да става руски. Това означава, че се прави опит да се зареди руския правописен коректор. За да се оправи този проблем, трябва да се маркира целият текст и да се избере от менюто "Tools\Language\Set language" и да се избере български.

Защо Microsoft® Word не пренася текстовете в моите документи?

По подразбиране автоматичното пренасяне в Microsoft® Word е изключено. За да бъде включено, то трябва да се избере от менюто "Tools\Language\Hyphenation" и там да се включи опцията "Automatically hyphenate document". От същия диалог се настройват допълнителните опции свързани с преноса.

Защо след като си инсталирах продукта, граматичната редакция не работи?

За това има няколко възможни причини.

Първо вижте дали проверката на граматика е включена. Това става от менюто "Tools\Options\Spelling & Grammar". Опциите "Check spelling as you type" и "Check grammar with spelling" трябва да са включени.

Ако това не помогне, напишете някоя българска дума и се върнете отново на същия диалог. От списъка "Writing style" трябва да се избере „Граматика”. След това натиснете бутона "Settings" и се уверете, че всички правила, които искате да се проверяват са включени и затворете диалога.

Ако това все още не помага, проверете дали проблемът не е същият, както описаният във Въпрос 6. В случай че проблемът не се разреши, пишете ни на cyrilla-support@bmg.bg и нашите специалисти ще се опитат да ви помогнат.

Защо не работи стилистичната корекция?

За това причината най–вероятно е, че настройката за стилистична проверка най–вероятно е зададена да е „Без проверка”. За да проверите и настроите стилистичната проверка, влезте в менюто "Tools\Options\Spelling & Grammar". Там натиснете бутона "Settings": отваря се диалогов прозорец с настройките на Кирила Граматика и Стил. Най–долу ще видите опцията "Style" и падащо меню, от което да изберете функцишоналния стил, според чийто правила да се извършва проверката.

Защо граматичната редакция дава грешни резултати?

Потърсете допълнителна информация или ни пишете на cyrilla-support@bmg.bg.

Поради голямото богатство на естествения език е много трудно да се обхванат всички възможни конструкции и употреби на думи. Ако откриете неточности или грешки можете да изпращате информация за тях и нашият екип ще ги предвиди за включване в бъдеща версия или актуализация на продукта.

Кирила Корект 10+ не проверява някои параграфи в текста.

Проверете дали стилът на параграфа не е маркиран като без проверка на грешките. Това става, като изберете от менюто Format > Reveal formatting.

Защо Кирила Синоним не ми дава възможност за преглед на синонимите в прозорец отстрани на работния ми лист в MS Word?

Това зависи от версията на MS Office, която ползвате. Само с MS Office 2003 можете да се възползвате от пълната функционалност на Кирила Синоним като разгръщане на синонимното гнездо в йерархична дървовидна структура с преглед на семантичните, стилистичните и граматическите маркери към всеки синоним.

Когато инсталирам пробната версия и отворя MS Office приложение, ми иска ключ за активация. Какво да правя?

Натиснете CANCEL в диалоговия прозорец за въвеждане на серийния ключ. Сега ще можете да ползвате пълните функционалности на Кирила Корект 2007 за срок от 30 дни. Когато пробната версия изтече, можете да закупите от нас или нашите дилъри активационен ключ, който да въведете в този диалогов прозорец.

На кои платформи работи Кирила Корект 10?

Операционни системи:
Microsoft Windows 10 - 32- и 64-битови версии,
Microsoft Windows 8.1 - 32- и 64-битови версии,
Microsoft Windows 8 - 32- и 64-битови версии,
Microsoft Windows 7 - 32- и 64-битови версии,
Microsoft Windows Vista - 32- и 64-битови версии

Офис пакети:
Microsoft Office 2016 – 32-битова версия,
Microsoft Office 2013 – 32-битова версия,
Microsoft Office 2010 – 32-битова версия,
Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2003

Поддържате ли 64 битов MS Office 2016?

Да, поддържа се 32 и 64 битов MS Office 2016.

Защо в тази версия няма кирилизация?

Новата версия на операционната система на Майкрософт, Windows 7, е със стандартна кирилизация и затова не е нужно ние да я включваме в пакета на Кирила. Ако имате по-стар Windows, можете да изтеглите Кирилизация 9 безплатно от нашия сайт.

Защо като кликна Look-Up в Word, процесът е бавен?

Първоначалното ползване на двуезичния и на синонимния речник е свързано с известно забавяне на процеса, защото речниците се регистрират. При следващо търсене това забавяне вече няма да се случва.

Как точно става търсенето в речниците?

Вече можете да търсите по която и да е форма на думата, защото речниците на Кирила работят с интелигентно морфологично търсене. Ако все пак не откривате търсената дума, напишете я в основната й форма и опитайте пак.