Открийте новата Кирила Корект 10

За екипа

Създаването на електронни приложения, които да редактират текстове, е непрестанен процес. С всяка следваща версия ние обхващаме все повече от многообразието на естествения език и въпреки това остават много случаи, с които компютърът няма как да се справи. Самият език е динамична система и ние постоянно следим промените, за да можем навреме да ги отразим в нашите продукти. Така вие, които ползвате Кирила, получавате сигурност, че вашите текстове са написани по последните правописни, пунктуационни, граматически и стилистични правила на българския език. За да ви разбират по–добре.

Кирила е с повече от десетгодишна история. За качеството на продукта, който получавате като наши клиенти, постоянно се грижи екип от професионалисти. Програмистите разработват бързи, точни и коректно работещи приложения. Лингвистите изграждат езикови бази данни в съответствие с последните тенденции в развитието на българския език и изработват правила, по които машините по–вярно да разбират езика на хората.